- Museus


El museu d'història dels jueus mostra al visitant la vida dels habitants del Call jueu de Girona durant l'època medieval, fins que van ser expulsats de la ciutat el 1492.

Cal destacar la important col·lecció de làpides hebrees que posseeix el museu, moltes d'elles procedents del cementiri jueu que hi havia a Girona, a la zona de Montjuïc.

www.girona.cat/call