- Museus


Es tracta d'un apassionant espai museístic centrat en el món del cinema i la imatge, que es nodreix de la rica col.lecció del cineasta amateur Tomàs Mallol. El conjunt de peces que conformen el seu nucli expositiu (bobines, màquines de projecció, cartells clàssics, etc.) i les seves interessants exposicions temporals, converteixen el Museu del Cinema en gairebé únic a escala europea.

El Museu del Cinema també ha estat concebut com un organisme actiu que s'ocupa de fomentar la participació, la recerca i la interpretació del món audiovisual.

www.museudelcinema.cat