- Patrimoni històric


Aquest emblemàtic edifici romànic que data del S.XII, acull unes termes públiques de tradició romana. Les influències arquitectòniques àrabs són molt evidents en la seva construcció.

Durant el S. XVII els banys foren adquirits per les monges Caputxines; aquestes van optar per integrar l’edifici en el seu convent i donar-li nous usos.

Els arquitectes Rafael Masó i Emili Blanch són els principals responsables de la restauració que es va dur a terme a partir de 1929, quan els banys van tornar a ser de titularitat pública.

www.banysarabs.org